html+js 实现注册页面 有用户名和密码 对用户名和密码进行规则判断

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>实验二</title>
</head>

<body>
<script>
  function start()
  {
    var s1=new Array();
    var s2=new Array();
    s1=document.getElementById("text1").value;
    s2=document.getElementById("pas1").value;
    var flag1=1,flag2=1;
    for(var i=0;i<s1.length;i++)
    {
      if((s1[i]>='a'&&s1[i]<='z')||(s1[i]>='A'&&s1[i]<='Z'))
      continue;
      else
      {
        flag1=0; break;
      }
    }
    if(s2.length>=6&&s2.length<=20)
    {
      for(var i=0;i<s2.length;i++)
      {
        if((s2[i]>='a'&&s2[i]<='z')||(s2[i]>='A'&&s2[i]<='Z')||(s2[i]>='0'&&s2[i]<='9'))
        continue;
        else
        {
          flag2=0;break;
        }
      }
    }
    else
    {
      flag2=0;
    }

    if(flag1==0&&flag2==1)
    {
      alert("用户名不符合!用户名要求其中只含有字母!");
    }
    else if(flag1==1&&flag2==0)
    {
      alert("密码不符合!密码要求长队在6和20之间且只可为字母、数字!");
    }
    else
    {
      alert("用户名和密码都不符合!用户名(要求其中只含有字母)、密码(要求长队在6和20之间且只可为字母、数字)");
    }
  }
</script>
<div align="center">
<table style="background-color:#9F6">
<tr><td colspan="2">欢迎来注册web学习账号!!!</td></tr>
<tr><td align="left" style="width:2cm">用户名:<td><input type="text" id="text1" value=""></tr><br/>
<tr><td align="left" style="width:2cm">密码:<td><input type="password" id="pas1" value=""></tr><br/>
<tr><td colspan="2"><button name="注册" id="b1" onClick="start()">注册</button></td></tr>
</div>
</body>
</html>

0

Leave a Reply

Your email address will not be published.